Osteopathie Grou

———————————————————————————————————————————-

Osteopathie S.M. Schippers D.O.-(M).R.O.
Osteopathie
Lid Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF).
Lid Nederlandse vereniging voor Osteopathie (NVO).

Na het het afronden van de opleiding tot fysiotherapeut in 1990 ben ik in 1991 begonnen met de opleiding tot manueel therapeut aan de SOMT te Amersfoort. Na het behalen van mijn diploma manueel therapeut in 1995, heb ik van 1998 tot 2000 de opleiding Mechanische Diagnose en Therapie volgens McKenzie gevolgd. Naast deze opleidingen heb ik diverse nascholingscursussen gevolgd. Ondanks alle kennis en ervaring bleef de vraag waarom sommige klachten steeds weer terugkeerden of in het geheel niet reageerden op behandeling. In 2003 kwam ik toevallig in aanraking met de osteopathie. Na een aantal keren aanwezig zijn geweest bij een osteopathische behandeling was mijn interesse gewekt en ben ik in 2004 begonnen met de 6 jarige opleiding tot osteopaat aan het College-Sutherland te Amsterdam. In 2011 heb ik mij definitief laten registreren als osteopaat. In juni 2018 heb ik aanvullend mijn ‘Certificaat Osteopathie bij baby’s en kinderen‘ behaald.

Wat is osteopathie

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat en organen en weefsels van het lichaam. Hierbij gaat de osteopathie uit van drie principes:

  • Het lichaam is een biologische eenheid.
  • Structuur en funktie zijn afhankelijk van elkaar.
  • Evenwicht en zelfregulatie.

De osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen te weten: Het pariëtaal systeem (houdings- en bewegingsapparaat), het visceraal systeem (inwendige organen en hun ophangsystemen), het cranio-sacraal systeem (de schedelbeenderen en hun relatie met het heiligbeen, hersenvloeistof en hersenvliezen). Zolang deze systemen in evenwicht met elkaar zijn is het lichaam gezond. Is dit evenwicht verstoord door bijvoorbeeld een ongeluk, een ziekte of operatie, stress of slechte voedingsgewoonten en het lichaam is niet in staat het evenwicht te herstellen ontstaan klachten. Deze klachten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: chronische rugpijn, uitstralende pijn in been of arm, hoofdpijn en migraine, slechte darmwerking, duizeligheid, buikpijn etc. Het verstoord evenwicht uit zich in het lichaam als een verlies van bewegelijkheid van organen, gewrichten of schedelbeenderen. De osteopaat is in staat te herkennen welke weefsels minder bewegelijk zijn geworden. De behandeling is gericht op die weefsels die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van de klachten en bestaat uit milde mobiliserende handgrepen. De plaats van de behandeling kan verschillen van de plaats van de klacht, bijvoorbeeld schouderklachten als gevolg van verlies van bewegelijkheid van de lever of hoofdpijn als gevolg van verlies van bewegelijkheid van het heiligbeen.

Tarief en vergoeding

De behandeling duurt 45 minuten en kost € 67,50 per consult. Het consult wordt door de meeste verzekeraars geheel (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering.

Ik voldoe aan de WKKGZ.